Logo zedovsihadovinohy.sk
Spoznávaj nevšedné miesta našej planéty
TÝŽDENNE JEDNA NOVÁ JENNA NOVÁ FOTKA ZO SVETA NA AKTUÁLNU TÉMU

Púšť Arava, Izrael

Šípka pre navigáciu na predchádzajúcu fotku Šípka pre navigáciu na ďaľšiu fotku
Púšť Arava, Izrael

Né šade sa kopce zelené. Púštna atmosféra je fšak též jedinečná a príjemná.

Nie všade sú kopce zelené. Púštna atmosféra je však tiež jedinečná a príjemná.