Logo zedovsihadovinohy.sk
Spoznávaj nevšedné miesta našej planéty
TÝŽDENNE JEDNA NOVÁ JENNA NOVÁ FOTKA ZO SVETA NA AKTUÁLNU TÉMU

Jerusalem, Israel

Šípka pre navigáciu na predchádzajúcu fotku Šípka pre navigáciu na ďaľšiu fotku
Jerusalem, Israel

Múr nárekov je pozostatkom druhého jeruzalemského chrámu. Je to najposvätnejšie miesto Židov. Pútnici z celého sveta prichádzajú, aby tu vyslovili svoje modlitby, ktoré zároveň, napísané na kúsku papiera, vkladajú do štrbín múru. Každý rok v ňom pribudne milión nových lístočkov s prosbami k Bohu. Niektoré zásadné odlišnosti judaizmu od kresťanstva: Svoje pochybenia veriaci nerozpráva kňazovi, aby mu Boh odpustil. Vo vzťahu k Bohu človek nepotrebuje prostredníka. Boh je nekonečný, je stvoriteľom všetkej existencie, nemá tri osoby ani matku Máriu. Judaizmus neprijíma kresťanský koncept, že každý človek sa rodí s hriechom, ktorý dedične dostal zásluhou Adama a Evy. Judaizmus hovorí, že človek dedične obdržal dobro, lebo ho stvoril Boh. Veriaci na ceste poznávania Boha nepočúva pasívne svojich pastierov-kňazov, aby všetkému uveril a tým sa riadil. Učí sa o Bohu z Tóry (v kresťanstve Starý zákon). Nad učením premýšľa, kým mu nedáva zmysel. Bežný žid neverí v Boha. On vie, že Boh existuje..

Múr nárekov je pozostatkom druhého jeruzalemského chrámu. Je to najposvätnejšie miesto Židov. Pútnici z celého sveta prichádzajú, aby tu vyslovili svoje modlitby, ktoré zároveň, napísané na kúsku papiera, vkladajú do štrbín múru. Každý rok v ňom pribudne milión nových lístočkov s prosbami k Bohu. Niektoré zásadné odlišnosti judaizmu od kresťanstva: Svoje pochybenia veriaci nerozpráva kňazovi, aby mu Boh odpustil. Vo vzťahu k Bohu človek nepotrebuje prostredníka. Boh je nekonečný, je stvoriteľom všetkej existencie, nemá tri osoby ani matku Máriu. Judaizmus neprijíma kresťanský koncept, že každý človek sa rodí s hriechom, ktorý dedične dostal zásluhou Adama a Evy. Judaizmus hovorí, že človek dedične obdržal dobro, lebo ho stvoril Boh. Veriaci na ceste poznávania Boha nepočúva pasívne svojich pastierov-kňazov, aby všetkému uveril a tým sa riadil. Učí sa o Bohu z Tóry (v kresťanstve Starý zákon). Nad učením premýšľa, kým mu nedáva zmysel. Bežný žid neverí v Boha. On vie, že Boh existuje.